eXtreme ECOlogy
- Ekstremna ekologija -

Egzaktni podaci iz svih relevantnih izvora, obrađeni prostorno i statistički, na dnevnom, nedeljnom, mesečnom i godišnjem nivou, predstavljeni u dinamičnoj formi lako razumljivim indikatorima, daju informaciju o stanju životne sredine, na novi i uzbudljiv način.

Novo!

xEco Vazduh 4.0

Nova verzija aplikacije xEco Vazduh! 40% brže pokretanje. Pet različitih sistema za akviziciju (Državni - Open Data, Građanski - Sensor Community, Klimerko, WeatherLink, PurpleAir). Više od 700 automatskih stanica u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji u sistemu. Kvalitet vazduha na najbližem/izabranom mernom mestu prema EU Air Quality Index-u uz listu dominantnih zagađujućih materija, informaciju o udaljenosti i tipu merne stanice plus EU AQI u odgovarajućoj opštini. Rang lista opština u Srbiji prema srednjoj vrednosti EU Air Qulaity Index-a, dominantnim zagađujućim materijama i brojem stanovnika u svakoj kategoriji sa pregledom broja mernih mesta po opštinama. Mogućnost "kretanja" po lokacijama u izabranoj opštini. Analiza prekoračenja u periodu 2019-2023. i u tekućoj godini. I još mnogo sitnica...

Aplikacije

1.0
...

xEco Top PM

Набавите на Google Play    Serbian badge

Rang lista opština u Republici Srbiji po stepenu zagađenosti vazduha primenom Evropskog Indeksa kvaliteta vazduha na osnovu dve zagađujuće materije - suspendovanih čestica prečnika do 10 i 2,5 mikrona (PM10 i PM2.5). Merenja PM10 i PM2.5 prostorno su agregirana kao srednje vrednosti na nivou opštine a vremenski na časovnom i 24­časovnom nivou.

Novo 4.0
...

xEco Vazduh

Набавите на Google Play    Serbian badge

Koncentracije pet zagađujućih materija (PM2,5 i PM10 - suspendovane čestice prečnika 2,5 i 10 mikrona, SO2 - sumpor dioksid, NO2 - azod dioksid i O3 - prizemni ozon) u realnom vremenu, rangirajući ih i klasifikujući na različite načine. Dostupna su merenja sa više od 700 lokacija u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji, iz državnih i građanskih mreža prema Evropskom indeksu kvaliteta vazduha koji koristi Evropska agencija za životnu sredinu.

3.0
...

xEco Polen

Набавите на Google Play    Serbian badge

Podaci o koncentracijama polena 26 alergenih vrsta na 25 lokacija u Srbiji. Stanje na svakoj lokaciji predstavljeno je Indeksom zasićenja vazduha alergenim polenom koji se rangira u 5 kategorija. Aplikacija koristi novorazvijenu metodologiju za rangiranje koncentracija alergenog polena na lokacijama mernih stanica.

1.0
...

xEco Odžak

Набавите на Google Play    Serbian badge

Podaci o emisijama zagađujućih materija u vazduh u Srbiji koristeći podatke o emitovanim materijama koje preduzeća samostalno dostavljaju na godišnjem nivou u Nacionalni registar izvora zagađivanja. Metodologija, zagađujuće materije, odnosno kriterijumi za izveštavanje dati su u Pravilniku o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja,....

...

Sve ono što je izmereno a nije došlo do vas...

Desetine državnih institucija u svakom trenutku prikupljaju podatke o stanju komponenata životne sredine, od temperatura i padavina, preko zračenja i buke, do kvaliteta vazduha, voda i zemljišta.

Ovi podaci najčešće postaju sastavni deo izveštaja koji se objavljuju kao dokumenti u kojima se nalaze hiljade podataka u mašinski nečitljivom formatu. Podaci o ekstremno lošem stanju se tako smeštaju unutar velikih skupova relativno uobičajenih i ni po čemu značajnih merenja i tu ostaju zauvek skriveni.

xEco ove podatke pronalazi i u zavisnosti od njihove raspoloživosti kreira aplikacije ili predstavlja informacije koje daju uvid u ekstremne događaje, odnosno rezultate analiza stanja našeg okruženja, od stvarne važnosti za građane.