eXtreme ECOlogy

Egzaktni podaci iz svih relevantnih izvora, obrađeni prostorno i statistički, na dnevnom, nedeljnom, mesečnom i godišnjem nivou, predstavljeni u dinamičnoj formi lako razumljivim indikatorima, daju informaciju o stanju životne sredine, na novi i uzbudljiv način.

...

Ekstremna ekologija

Sve ono što je izmereno a nije došlo do vas...

Desetine državnih institucija u svakom trenutku prikupljaju podatke o stanju komponenata životne sredine, od temperatura i padavina, preko zračenja i buke, do kvaliteta vazduha, voda i zemljišta.

Ovi podaci najčešće postaju sastavni deo izveštaja koji se objavljuju kao dokumenti u kojima se nalaze hiljade podataka u mašinski nečitljivom formatu. Podaci o ekstremno lošem stanju se tako smeštaju unutar velikih skupova relativno uobičajenih i ni po čemu značajnih merenja i tu ostaju zauvek skriveni.

xEco ove podatke pronalazi i u zavisnosti od njihove raspoloživosti kreira aplikacije ili predstavlja informacije koje daju uvid u ekstremne događaje, odnosno rezultate analiza stanja našeg okruženja, od stvarne važnosti za građane.

...
...

Top 10 - Emisije SO2

u kilogramima, od 1.1.2021*
 1. TE Kostolac B
191.317.509
 2. TENT A
187.048.619
 3. TENT B
147.389.588
 4. TE Kostolac A
105.919.847
 5. Topionica Bor
23.244.174
 6. TE Morava
14.529.636
 7. TE Kolubara
14.487.637
 8. Sloboda AD Čačak
9.764.299
 9. NIS - Pančevo
6.356.137
10. Energetika Krag.
1.959.062

Aplikacije

Novo
...

xEco Top PM

Набавите на Google Play    Serbian badge

Rang lista opština u Republici Srbiji po stepenu zagađenosti vazduha primenom Evropskog Indeksa kvaliteta vazduha na osnovu dve zagađujuće materije - suspendovanih čestica prečnika do 10 i 2,5 mikrona (PM10 i PM2.5). Merenja PM10 i PM2.5 prostorno su agregirana kao srednje vrednosti na nivou opštine a vremenski na časovnom i 24­časovnom nivou iz državnih mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha referentnim metodama kao i indikativna merenja koncentracija suspendovanih čestica iz tzv. "građanskog monitoringa".

2.0
...

xEco Vazduh

Набавите на Google Play    Serbian badge

Koncentracije pet zagađujućih materija (PM2,5 i PM10 - suspendovane čestice prečnika 2,5 i 10 mikrona, SO2 - sumpor dioksid, NO2 - azod dioksid i O3 - prizemni ozon) u realnom vremenu, rangirajući ih i klasifikujući na različite načine. Dostupna su merenja sa više od 400 lokacija u Srbiji, kako sa stanica koje su u državnim mrežama tako i sa onih u vlasništvu građana rangirana prema Evropskom indeksu kvaliteta vazduha koji koristi Evropska agencija za životnu sredinu (EEA).

3.0
...

xEco Polen

Набавите на Google Play    Serbian badge

Podaci o koncentracijama polena 26 alergenih vrsta na 25 lokacija u Srbiji. Stanje na svakoj lokaciji predstavljeno je Indeksom zasićenja vazduha alergenim polenom koji se rangira u 5 kategorija i time kroz lako razumljiv indikator jednoznačno određuje nivo rizika od razvoja alergijskih reakcija. Aplikacija koristi novorazvijenu metodologiju za rangiranje koncentracija alergenog polena na lokacijama mernih stanica tj. na osnovu podataka dostupnih na državnom portalu otvorenih podataka.

1.0
...

xEco Odžak

Набавите на Google Play    Serbian badge

Podaci o emisijama zagađujućih materija u vazduh u Srbiji koristeći podatke o emitovanim materijama koje preduzeća samostalno dostavljaju na godišnjem nivou u Nacionalni registar izvora zagađivanja. Metodologija, zagađujuće materije, odnosno kriterijumi za izveštavanje dati su u Pravilniku o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja,..., dok su granične vrednosti određene odgovarajućim uredbama:Uredbom o ... postrojenja za sagorevanje odnosno Uredbom o ... stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje.

...

Kontakt