...
eXtreme ECOlogy

Egzaktni podaci iz svih relevantnih izvora, obrađeni prostorno i statistički, na dnevnom, nedeljnom, mesečnom i godišnjem nivou, predstavljeni u dinamičnoj formi lako razumljivim indikatorima, daju informaciju o stanju životne sredine, na novi i uzbudljiv način.

...
Novo 1.0
...
Novo 3.0

Novo!

xEco Vazduh 3.0

Nova verzija aplikacije xEco Vazduh! 40% brže pokretanje. Pet različitih sistema za akviziciju (Državni - Open Data, Građanski - Sensor Community, Klimerko, WeatherLink, PurpleAir). Više od 430 automatskih stanica u sistemu. Kvalitet vazduha na najbližem/izabranom mernom mestu prema EU Air Quality Index-u uz listu dominantnih zagađujućih materija, informaciju o udaljenosti i tipu merne stanice plus EU AQI u odgovarajućoj opštini. Rang lista opština u Srbiji prema srednjoj vrednosti EU Air Qulaity Index-a, dominantnim zagađujućim materijama i brojem stanovnika u svakoj kategoriji sa pregledom broja mernih mesta po opštinama. Mogućnost "kretanja" po lokacijama u izabranoj opštini. Analiza prekoračenja u periodu 2019-2022. i u tekućoj godini. I još mnogo sitnica...

Ekstremna ekologija

Sve ono što je izmereno a nije došlo do vas...

Desetine državnih institucija u svakom trenutku prikupljaju podatke o stanju komponenata životne sredine, od temperatura i padavina, preko zračenja i buke, do kvaliteta vazduha, voda i zemljišta.

Ovi podaci najčešće postaju sastavni deo izveštaja koji se objavljuju kao dokumenti u kojima se nalaze hiljade podataka u mašinski nečitljivom formatu. Podaci o ekstremno lošem stanju se tako smeštaju unutar velikih skupova relativno uobičajenih i ni po čemu značajnih merenja i tu ostaju zauvek skriveni.

xEco ove podatke pronalazi i u zavisnosti od njihove raspoloživosti kreira aplikacije ili predstavlja informacije koje daju uvid u ekstremne događaje, odnosno rezultate analiza stanja našeg okruženja, od stvarne važnosti za građane.

...
...

Aplikacije

Novo 1.0
...

xEco Top PM

Набавите на Google Play    Serbian badge

Rang lista opština u Republici Srbiji po stepenu zagađenosti vazduha primenom Evropskog Indeksa kvaliteta vazduha na osnovu dve zagađujuće materije - suspendovanih čestica prečnika do 10 i 2,5 mikrona (PM10 i PM2.5). Merenja PM10 i PM2.5 prostorno su agregirana kao srednje vrednosti na nivou opštine a vremenski na časovnom i 24­časovnom nivou.

Novo 3.0
...

xEco Vazduh

Набавите на Google Play    Serbian badge

Koncentracije pet zagađujućih materija (PM2,5 i PM10 - suspendovane čestice prečnika 2,5 i 10 mikrona, SO2 - sumpor dioksid, NO2 - azod dioksid i O3 - prizemni ozon) u realnom vremenu, rangirajući ih i klasifikujući na različite načine. Dostupna su merenja sa više od 400 lokacija u Srbiji, iz državnih i građanskih mreža prema Evropskom indeksu kvaliteta vazduha koji koristi Evropska agencija za životnu sredinu.

3.0
...

xEco Polen

Набавите на Google Play    Serbian badge

Podaci o koncentracijama polena 26 alergenih vrsta na 25 lokacija u Srbiji. Stanje na svakoj lokaciji predstavljeno je Indeksom zasićenja vazduha alergenim polenom koji se rangira u 5 kategorija. Aplikacija koristi novorazvijenu metodologiju za rangiranje koncentracija alergenog polena na lokacijama mernih stanica.

1.0
...

xEco Odžak

Набавите на Google Play    Serbian badge

Podaci o emisijama zagađujućih materija u vazduh u Srbiji koristeći podatke o emitovanim materijama koje preduzeća samostalno dostavljaju na godišnjem nivou u Nacionalni registar izvora zagađivanja. Metodologija, zagađujuće materije, odnosno kriterijumi za izveštavanje dati su u Pravilniku o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja,....

...