eXtreme ECOlogy

Egzaktni podaci iz svih relevantnih izvora, obrađeni prostorno i statistički, na dnevnom, nedeljnom, mesečnom i godišnjem nivou, predstavljeni u dinamičnoj formi lako razumljivim indikatorima, daju informaciju o stanju životne sredine, na novi i uzbudljiv način.

...

Ekstremna ekologija

Sve ono što je izmereno a nije došlo do vas...

Desetine državnih institucija u svakom trenutku prikupljaju podatke o stanju komponenata životne sredine, od temperatura i padavina, preko zračenja i buke, do kvaliteta vazduha, voda i zemljišta.

Ovi podaci najčešće postaju sastavni deo izveštaja koji se objavljuju kao dokumenti u kojima se nalaze hiljade podataka u mašinski nečitljivom formatu. Podaci o ekstremno lošem stanju se tako smeštaju unutar velikih skupova relativno uobičajenih i ni po čemu značajnih merenja i tu ostaju zauvek skriveni.

xEco ove podatke pronalazi i u zavisnosti od njihove raspoloživosti kreira aplikacije ili predstavlja informacije koje daju uvid u ekstremne događaje, odnosno rezultate analiza stanja našeg okruženja, od stvarne važnosti za građane.

...
...

Top 10 - Emisije SO2

u kilogramima, od 1.1.2021*
 1. TE Kostolac B
148.379.248
 2. TENT A
145.068.444
 3. TENT B
114.310.270
 4. TE Kostolac A
82.147.773
 5. Topionica Bor
18.027.378
 6. TE Morava
11.268.684
 7. TE Kolubara
11.236.111
 8. Sloboda AD Čačak
7.572.853
 9. NIS - Pančevo
4.929.600
10. Energetika Krag.
1.519.381

Aplikacije

Novo
...

xEco Odžak

Набавите на Google Play    Serbian badge

Podaci o emisijama zagađujućih materija u vazduh u Republici Srbiji koristeći podatke o emitovanim materijama koje preduzeća samostalno dostavljaju na godišnjem nivou u Nacionalni registar izvora zagađivanja. Metodologija, zagađujuće materije, odnosno kriterijumi po kojima pojedina kompanija postaje obveznik izveštavanja dati su u Pravilniku o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka, dok su granične vrednosti određene Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje odnosno Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje.

2.0
...

xEco Vazduh

Набавите на Google Play    Serbian badge

Prikazuje koncentracije pet zagađujućih materija (PM2,5 i PM10 - suspendovane čestice prečnika 2,5 i 10 mikrona, SO2 - sumpor dioksid, NO2 - azod dioksid i O3 - prizemni ozon) u realnom vremenu, rangirajući ih i klasifikujući na različite načine. Dostupna su merenja sa više od 400 lokacija u Srbiji, kako sa stanica koje su u državnom vlasništvu tako i sa onih u vlasništvu građana. Kvalitet vazduha se prvenstveno rangira prema Evropskom indeksu kvaliteta vazduha koji koristi Evropska agencija za životnu sredinu (EEA) i široko je prihvaćen u zemljama članicama EU. Aplikacija u realnom vremenu izračunava srednje časovne i srednje dvadesetčetvoročasovne vrednosti koncentracije polutanata i poredi ih sa propisanim graničnim vrednostima datim u zakonodavnim aktima Republike Srbije, odnosno sa preporučenim graničnim vrednostima Svetske zdravstvene organizacije.

3.0
...

xEco Polen

Набавите на Google Play    Serbian badge

Na jednostavan i prijemčiv način prikazuje podatke o koncentracijama polena 26 alergenih vrsta na 25 lokacija u Republici Srbiji. Stanje na svakoj lokaciji predstavljeno je Indeksom zasićenja vazduha alergenim polenom koji se rangira u 5 kategorija, sa novom skalom boja i time kroz lako razumljiv indikator jednoznačno određuje nivo rizika od razvoja alergijskih reakcija. Aplikacija koristi novorazvijenu metodologiju za rangiranje koncentracija alergenog polena na lokacijama mernih stanica tj. na osnovu podataka dostupnih na državnom portalu otvorenih podataka. Indeks zasićenosti alergenim polenom uzima u obzir koncentracije svih detektovanih vrsta polena odnosno prognozirane koncentracije u skladu sa sezonskim prilikama i meteorološkom situacijom. Indeks zasićenosti se zatim rangira u rasponu od „Vrlo niske“ preko „Niske“, „Srednje“, „Visoke“ do „Vrlo visoke“ zasićenosti.

...

Kontakt