Smederevo Centar
23.06.2024 15:00
15
Dobar
1h
24h
SO232
PM1011
NO213
PM2.59
SO232
PM1013
NO225
PM2.58
Smederevo Carina
23.06.2024 15:00
17
Dobar
1h
24h
SO29
NO27
SO210
NO210
Smederevo Radinac
23.06.2024 15:00
18
Srednji
1h
24h
SO27
PM1031
O396
NO26
PM2.517
SO27
PM1049 SZO
O375
NO27
PM2.522 SZO
Osipaonica, Smederevo
23.06.2024 13:55
64959
Prihvatljiv
1h
24h
PM1014
PM2.57
PM1022
PM2.58
Kosovskih junaka, Ladna voda
23.06.2024 14:00
1000096
Prihvatljiv
1h
24h
PM1016
PM2.514
PM1017
PM2.516 SZO
Partizanska, Carina
23.06.2024 14:00
1000105
Prihvatljiv
1h
24h
PM1011
PM2.510
PM1012
PM2.510
Majakovskog, Sveti Sava
23.06.2024 14:00
1000124
Prihvatljiv
1h
24h
PM1012
PM2.511
PM1015
PM2.513
Ralja, Smederevo
23.06.2024 13:00
1010675
Prihvatljiv
1h
24h
PM1018
PM2.516
PM1014
PM2.511
Radinac železara, Smederevo
23.06.2024 13:00
1010676
Srednji
1h
24h
PM1024
PM2.523
PM1026
PM2.523 SZO
Kolarska, Sveti Sava
23.06.2024 13:00
1013811
Prihvatljiv
1h
24h
PM1016
PM2.516
PM1011
PM2.511
Lugavčina, Smederevo
23.06.2024 13:00
1018186
Prihvatljiv
1h
24h
PM1017
PM2.515
PM1021
PM2.518 SZO